تبلیغات
× سلام ×

برای نویسندگی در وبلاگ امپراطوری خنده 

ابتدا یک وبلاگ میهن بلاگ ساخته 

( در این آدرس www.mihanblog.com )

بعد نام کاربری خود را برای ما بفرستید

( از این آدرس http://lotoflol.mihanblog.com/post/comment/961 )

ما نیز براتون دعوتنامه میفرستیم

اگر هم وبلاگ میهن بلاگ دارید نام کاربری خود را ارسال کنید تا دعوتنامه ارسال شود

پس از ارسال دعوتنامه برای ما در اولین فرصت برای شما دعوتنامه میفرستیم ;)